Velkommen til "Trikkebyen" på Møhlenpris
Her finner du Bergen Tekniske museum og trikken på sporet mot byen
Arbeider boliger fra 1913 tilknyttet sporveisdriften
(Minde trikken i sentrum og på endestasjon)

Trikkebyen sett fra sjøsiden


Trikkehallen ligger til høyre utenfor bilde.
 Byggeselskapet vil få egen side i løpet av våren.

Det er A/S Bergens Sporveisfunkjsonærers Byggeselskap som eier bygningen. De har i de siste årene lagt ut store beløper på vedlikehold av den unike bygningsmassen. Det foregår kontinuerlig vedlikehold på eiendommen. Det er og en nyere bygning i Konsul Børsgate tilknyttet selskapet.

Trikken i dag

  • Det er et stort prosjekt i gang av frivillige for å få kjørbar linje fra Møhlenpris til sentrum.
    De er kommet langt tatt i betraktning at dette er frivillig arbeid.

 

  • Nr.10 uten for Møhlenpris skole og 62 på sporet mot sentrum over Nygårdshøyden
    Deler av linjen over høyden er klar, men en god del gjenstår enda.

  • Svingen med Opera er ferdig og det jobbes videre inn i Veiten. Linjen er klar fra Opera mot høyden.

Trikkehallen innholder også mye annet. Der er Bergens tekniske museum. Vi skal legge ut bilder i bilde galleriet som viser hva du finner der.

Vi skriver 2009, skinner er lagt langs nye Studentsenter og arbeide pågår i Olav Ryes vei ned mot Hulen.

Åpningstider for museet blir annonsert i dagspressen. 

Vi setter inn et gammelt foto til

 

 

 

 

Her ser vi innkjøring til trikkehallen med sporviften

 Aktivitets dag i hallen

Nylakkert og fin motorvogn klar for tur


Ildsjeler i front på 62 som står på for å få trikken i drift.
 De fortjener all honnør